Giải pháp điện mặt trời bám tải Zero Export

Hiện nay, khi chính phủ chưa có quyết định chính thức về việc đấu nối điện năng lượng mặt trời khiến cho các doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện năng lượng mặt trời gặp nhiều khó khăn. Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời bám tải – Zero … Đọc tiếp Giải pháp điện mặt trời bám tải Zero Export